Wpisy Komentarze

Zapiski z Chin » Wpisy archiwalne odzyskane » Polska w Chinach. Chiny w Polsce?

Polska w Chinach. Chiny w Polsce?

(wpis archiwalny – odzyskany)

Je??li kiedy??, drogi internauto, zab?-?-dzisz w czelu??ciach internetu i przypadkiem zupe?-nym trafisz na stron?? chi?Lskiej agencji prasowej (www.xinhuanet.com/english) zapewne zechcesz zobaczy? , co te? pisze si?? w Chinach o naszym kraju.

Pozw?l, ? e pomog?? Ci w tych poszukiwaniach. Ot?? ostatnia informacja z Polski pochodzi z 28 wrze??nia (dotyczy wynik?w wybor?w w Polsce). Dzi?? za?? mamy 7 pa?dziernika. Jaki?? komentarz? Ja pozwol?? sobie sw?j zachowa? dla siebie. Gdyby nie wybory w Polsce, d?-ugo trzeba by szuka? jakiej?? wzmianki o kraju nad Wis?-?-.

Do czego zmierzam? Ot?? wskoczy?-em dzisiaj na stron?? pewnego polskiego portalu internetowego. W czasie, gdy dwaj kandydaci na prezydenta prowadzili niesamowicie zapewne kulturaln?- debat??, Chi?Lczycy wybudowali tyle dr?g, ile u nas powsta?-o w ci?-gu ostatnich pi??ciu lat (przesadzam? Je??li nawet, to tylko odrobin??). Czy kto?? ze ??wiecznikowych ludzik?w (polityk?w) zauwa? y?-, co dzieje si?? w Chinach? Czy kto?? pomy??la?- o tym, ? e mo? e w ko?Lcu warto by?-oby si?? bardziej zainteresowa? tym krajem? Nie mam wi??cej pyta?L. Przegrywamy, na w?-asne ? yczenie, kolejn?- szans??.

Zebra?-o mnie na tak?- notk?? przy okazji wczorajszej wizyty w naszym mieszkaniu pana Janka – Chi?Lczyka z krwi i ko??ci, kt?ry w latach 60. ubieg?-ego stulecia studiowa?- w Polsce. Cz?-owiek ten, nie tylko z racji swojego s?-usznego wieku, jest prawdziw?- kopalni?- wiedzy. Co wi??cej – znajomo??ci?- Polski m?g?-by zaskoczy? niejednego Polaka. Buduj?-ce to, a i przyjemne – m?c spotka? tysi?-ce kilometr?w od domu cz?-owieka, kt?ry wci?-? darzy nasz kraj sympati?- (je??li kiedy?? w telewizji szanghajskiej zobacz?? polski serial ?-?Czarne chmury?-? b??d?? wiedzia?-, ? e t?-umaczy?- go nie kto inny, tylko pan Janek). Szkoda tylko, ? e ludzi takich jest niewiele – a wr??cz coraz mniej.

Z innych spraw – ko?Lczy si?? tygodniowa przerwa. Jutro zaj??cia (odrabiam kt?ry?? tam czwartek), pojutrze ca?-y dzie?L siedzenia w komisji wyborczej (gdyby nie to, by?-bym na zaj??ciach – w niedziel?? bowiem odrabiamy kt?ry?? tam pi?-tek 🙂 ). A potem d?-ugo, d?-ugo bez ? adnej przerwy. Ale najwa? niejsze, ? e pogoda si?? poprawia 🙂

7 komentarze(y) jak do tej pory
Komentarz

Hehe! Wyluzuj Maydox i r?b swoje. Jak dobrze p?jdzie to dziurami w drogach nie bedziesz si?? musia?- przjmowa? bo b??dzie Ci?? sta? na wypasion?- teren?wk??, kt?rej nasze koleiny nie b??d?- straszne. A, ? e Chiny si?? rozwijaj?-, to te? nie?le, mo? e dzi??ki temu b??dziesz m?g?- sobie t?- teren?wk?? kupi? taniej, a ? e auto pochodzi z ?-?Dalekiego Wschodu?-? poznasz tylko po ??miesznym znaczku na jego atrapie. A politycy? Im wystarczy, ? e za ich kadencji, poprowodzono nowe drogi dojazdowe, do ich wypasionych rezydencji, do kt?rych przez poprzednie 4 lata dobudowano pare kondygnacji 🙂 Kij im w oko bo i tak usma? ?- si?? w piekle, razem z ich ??miesznymi programami, but?-, brakiem profesjonalizmu i typowym tylko dla nich zad??ciem. Pozdro.
Komentarz by sajm 10.07.05 @ 9:34 am

No to wszstko przed Wami, macie szans?? kiedy?? rozwija? nasze kontakty z Chinami. I ile ciekawych rzeczy mo? ecie si?? dowiedzie? . A swoj?- drog?-, to jaki polski film jest znany przeci??tnemu Chi?Lczykowi?
Do tej pory my??la?-am, ? e odpracowywanie czwartku w niedziel?? to taka typowo polska zabawa.
Komentarz by Mam… 10.07.05 @ 3:14 pm

Haj Wojtku, smutno jako?? po tym Twoim komentarzu. Te? si?? zastanawiam, czmu nasze kontakty z Azj?- og?lnie s?- tak ? a?-osne. I dotar?-o do mnie, ? e na naszym kampusie nie ma sali komputerowej dla ka? dego, film?w do poogl?-dania w bibliotece. Ba, nie mamy w?-asnej biblioteki. A to tego znajomi zasypuja mnie kwiatkami przedwyborczymi. Nar?d zg?-upia?- od naszego wyjazdu, czy jako?? nie rzuca?-o mi si?? to w oczy? Trzymajcie si?? tam dzielnie i powodzenia z 7dniowym tygodniem pracy. Ja mam wolne w poniedzia?-ek 🙂
Komentarz by bayushi 10.07.05 @ 4:53 pm

Sajm – jestem wyluzowany, troch?? si?? tylko zdenerwowa?-em w trakcie przegl?-dania wiadomo??ci na polskich portalach
Mam – przeci??tnemu Chi?Lczykowi, obawiam si??, ? aden polski film nie jest znany. Pan Janek jest niestety wyj?-tkiem potwierdzaj?-cym regu?-??. Ale za to w sklepach muzycznych s?- nagrania Chopina 🙂
Bayushi – co?? w tym jest, o czym piszesz. O kampusie, bibliotece i kampusie z bibliotek?- 🙂 A swoj?- drog?-, to i racja z tymi wyborami – cz?-owiek nabiera dystansu do ca?-ej naszej, polskiej, rzeczywisto??ci. Dzi??ki za ? yczenia – te? trzymaj si?? ciep?-o i nie dawaj si?? tajfunom – my tam sobie na kontynencie damy rad?? 🙂
Komentarz by Wojtek 10.08.05 @ 5:54 pm

W galerii nie ma dalej zdj??cia fajnej Chinki. Przed wyjazdem obiecywa?-e??, ? e b??dzie inaczej 🙂
Komentarz by PrzemekFranek 10.08.05 @ 6:43 pm

Wojtku i Bayushi,
je??li w jaki?? spos?b Was to pocieszy w Polsce znalaz?- si?? kandydat na prezydenta chc?-cy wzmocni? kontakty z Chinami- niejaki Tymi?Lski si?? nazywa 😉 Ja ostatnimi czasy spe?-niaj?-c sw?j obywatelski obowi?-zek poczyta?-am o planach poszczeg?lnych kandydat?w no i wynalaz?-am takie ciekawe informacje?-?
Komentarz by aniamoon 10.09.05 @ 12:17 pm

Franek – cierpliwo??ci, cierpliwo??ci. Z Chi?Lczykami trzeba na spokojnie – dop?ki si?? nie w?-ada w miar?? biegle chi?Lskim s?- dosy? nieufni (tak ja to widz??) – a na angielski nie ma za bardzo co liczy? .
Aniamoon – ju? po wyborach. Wbrew pozorom w Szanghaju pan Tyminski nie wygral. Co wiecej – nie dosta?- nawet jednego g?-osu. Wygra?- Disneyland, czyli wszystkim znany Donald.
Komentarz by Wojtek 10.09.05 @ 4:19 pm

Napisal

Od 2005 w Chinach, gdzie mieszkam, pracuję, obserwuję i piszę :-)

Wpis z kategorii: Wpisy archiwalne odzyskane · Tagi: , , , , , ,