Chińskie wyzwania 2023, cześć 2

W jednym z poprzednich wpisach o wyzwaniach, jakie stoją przed Chinami, wskazałem na kilka obszarów w polityce zagranicznej. Dzisiaj – dla odmiany – wpis poświęcony chińskim wyzwaniom wewnętrznym.

Wzrost gospodarczy i … all that jazz

O ile Chiny już w zasadzie od kilku lat przyzwyczajały świat do tego, że zmienia się ich perspektywa i nie ma się co ekscytować tylko i wyłącznie wzrostem PKB, o tyle jest to oczywiście ważny wskaźnik, choć jak wspominałem we wcześniejszych wpisach i wypowiedziach – nie najważniejszy. Nie skupiajmy się więc tylko na nim jednym!

Tym niemniej oczywiście wszyscy w dalszym ciągu zastanwiają się jaki cel ustalą Chiny na 2023?

Grudniowe spotkanie Central Economic Work Conference (Grudzień 16) za cele postawiło wzrost gospodarczy za pomocą środków takich jak: pobudzenie konsumpcji, pobudzenie sektora budowlanego i mieszkaniowego. Mówi się więc o 3%, 5%, niektórzy przebąkują o 5.5% (który to był celem na 2022 rok) – średnia ok 4.8%. …